Het Goois Lyceum in een notendop

Arc

Het Goois Lyceum in Bussum is een school voor gymnasium, atheneum en havo. De school telt ongeveer 1300 leerlingen en 140 personeelsleden. De schoolleiding bestaat uit twee directieleden en vijf teamleiders. Binnen de opleidingen atheneum en havo bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor Technasium (onder- en bovenbouw), Kunst & Media (onderbouw) of Big Business (tweede en derde leerjaar). In deze ‘onderwijskundige stromen’ ligt de focus op de verbinding met de maatschappij, moderne vaardigheden en projectmatig werken. Ook ons gymnasiumvak ‘Capita Selecta’ is op deze manier ingericht.

Het Goois Lyceum wordt gekenmerkt door een grote pluriformiteit aan leerlingen en enorme betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen. In schooljaar 2015-2016 hebben deze groepen samen het schoolplan 2016-2020 opgesteld met als speerpunten een nieuwe dagindeling met meer keuzevrijheid voor leerlingen, meer formatief toetsen, gebruik van Chromebooks ter ondersteuning van differentiatie in de les, het ontwikkelen van schoolbrede Bildung, een breed aanbod (zowel vakken als ‘bijzondere programma’s) en uitstekende leerlingbegeleiding met zoveel mogelijk maatwerk.

Sinds 2012 krijgt het Goois Lyceum telkens opnieuw het predicaat ´excellente school´ van de overheid. Ook mag de school vanwege het grote aantal leerlingen dat een Cambridge-certificaat haalt zich ‘Cambridge school’ noemen.

Het Goois Lyceum maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). In deze stichting werken acht scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi en Vechtstreek samen onder leiding van een College van Bestuur.