Gymnasiumdag 2019

Arc

“De spits is in het oog gedreven van de Cycloop’ of ‘als ik dood ben, word ik een schaap…”

Een gymnasiumdag organiseren, waarmee het gymnasium zich profileert binnen de school, waardoor de gymnasiasten zich onderling verbonden voelen en waardoor ouders zien wat het gymnasium in brede zin inhoudt: dat was al jaren het streven van onze gymnasiumdocenten.

Op 28 februari 2019 zijn 170 gymnasiasten van klas 2 t/m 6 gezamenlijk aan de slag gegaan om binnen één dag een klassieke voorstelling op de planken te brengen.

Om 9.00 uur begonnen de leerlingen in de aula met het onderwerp, de Odyssee. Ze gingen onder leiding van 10 docenten in groepen uiteen, met een deel van het verhaal. Na het inlezen schreven ze zelf hun script, bedachten ze hoe decor, aankleding en rekwisieten eruit moesten zien, en wat voor geluid of muziek er te horen moest zijn.

Het was geweldig om te zien hoe zij aan de slag gingen in groepen waar leerlingen van diverse leerjaren door elkaar heen zaten, hoe ieders inbreng werd gewaardeerd en hoe creatief de oplossingen waren die zij bedachten.

Leerlingen zeiden: “ Het is zo gaaf dat iedereen zo samenwerkt! We leren elkaar kennen!”

In de middag was er tijd om benodigdheden thuis te halen of te kopen en om 15.00 uur begon de generale repetitie. Duidelijk was dat lang niet iedereen podiumervaring had. Maar het was wel duidelijk dat er met beperkte middelen en veel inventiviteit een leuke voorstelling kwam.

Vanaf 18.45 uur kwamen de ouders binnen en werd de voorstelling gestart met de eerste 5 regels van de Odyssee, in het Grieks gedeclameerd door Tim. Daarna werden in een vlot tempo de verschillende scènes ten tonele gebracht, goed verstaanbaar en bij vlagen zeer komisch. Er gingen regelmatig lachsalvo’s door de zaal!

Om circa 21.00 uur stonden alle leerlingen blij op het toneel om een daverend applaus in ontvangst te nemen. Troje is dan wel gevallen, maar Odysseus was verenigd met zijn Penelope en alles was goed.