De HAVO

Arc

De HAVO

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding, die leerlingen voorbereidt op een studie aan het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Een havoleerling op het Goois Lyceum start zijn schoolloopbaan in een gemengde brugklas op havo/vwo niveau. In deze gemengde brugklas worden ter kennismaking in een halfjaarlijks programma twee bijzondere stromen van onze school aangeboden: het technasium en kunst en media (K&M). Meer informatie over deze brugklas vindt u in het artikel over leerjaar 1 op deze site.

Voor meer informatie over het aansluittraject van Mavo (via de Fontein) naar Havo op het Goois Lyceum, klik hier.

 Vervolg na de brugklas en keuze stroom

Wanneer een leerling aan het einde van de gemengde brugklas wordt bevorderd naar havo 2, dan kan een keuze worden gemaakt voor één van de twee bovengenoemde stromen.  Op deze wijze is het dus mogelijk om na leerjaar 1 (alsnog) op havoniveau in te stromen in de technasiumklas of de kunst en mediaklas. Leerlingen die vanuit de gemengde brugklas doorstromen naar 2 havo en ervoor kiezen om niet verder te gaan in de technasium- of kunst en mediastroom, krijgen in klas 2 (en 3) het projectvak Big Business aangeboden, kortweg BB. In de lessentabel onderbouw in de jaargids online ziet u hoe het programma in lessen en vakken is opgebouwd per stroom en per leerjaar.

De stromen K&M  en Big Business worden na leerjaar 3 afgesloten.

Volgt een havoleerling het technasium, dan kan hij in de bovenbouw het examenvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) kiezen en daarmee uiteindelijk een technasiumcertificaat behalen.

Profielkeuze leerjaar 3

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen alle havoleerlingen een profiel voor de bovenbouw: Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid, Economie&Maatschappij of Cultuur&Maatschappij. Bij elk profiel horen vakken die alle leerlingen volgen (het gemeenschappelijk deel), vakken die bij dat specifieke profiel horen (het profieldeel) en vakken die de leerling er los bij kiest (het vrije deel).

Op het Goois Lyceum hebben wij een breed aanbod aan examenvakken –bijvoorbeeld filosofie, O&O, muziek, tekenen en Spaans elementair. Zie hiervoor ook de lessentabel bovenbouw in de jaargids online op de homepage.

Het streven van het Goois Lyceum is om uitstekend havo-onderwijs aan te bieden, waarbij de lessen toegespitst zijn op de behoeften van de havoleerling. Leerlingen die om wat voor reden dan ook dreigen af te haken worden door school goed opgevangen en begeleid. In sommige gevallen kan de weg naar het Havodiploma het best via VMBO-tl diploma worden bewandeld. Dat is een prima route. Wij willen een school zijn waar leerlingen er trots op zijn om een havoleerling te zijn. Een school waar motivatie om de opleiding met goed resultaat af te ronden een normale zaak is.

De afgelopen jaren is daarom gewerkt aan een didactische vorm die goed bij havoleerlingen aansluit. Daarbij is de afgelopen jaren meer de nadruk komen liggen op competentiegericht onderwijs. We begeleiden onze leerlingen in het ontwikkelen van vaardigheden die zij nodig hebben om te kunnen slagen in hun toekomstige studie en werk, zoals samenwerken, presenteren en plannen.

Uitstekende resultaten, jaar op jaar.

Het Goois Lyceum biedt al enkele jaren een middagprogramma met zowel ondersteuningsprogramma’s als mastermodules. We willen daarmee ook onze havoleerlingen stimuleren het uiterste uit zichzelf te halen. Alle leerlingen hebben kwaliteiten, maar die kwaliteiten zijn per leerling verschillend. Veel leerlingen kunnen iets extra’s aan. Wij willen dat bij alle leerlingen recht wordt gedaan aan hun persoonlijke talenten en capaciteiten. Daar waar een leerling extra stof of verdieping aan kan, willen we die leerling dat hogere niveau en de extra uitdaging zoveel mogelijk aanbieden.

Onze leerlingen behalen mooie resultaten. Daar zitten ook veel leerlingen bij die via het Mavo-diploma bij ons in havo 4 zijn binnengestroomd. Deze leerlingen zijn buitengewoon gemotiveerd en maken een succesvolle overstap! Voor meer informatie over het aansluittraject van Mavo (via de Fontein) naar Havo op het Goois Lyceum, klik hier.

Klik hier om naar de opbrengstenkaart van het Goois Lyceum te gaan en de laatste beoordeling van Elsevier te raadplegen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. E.C Raspe

Mw. drs. E.C Raspe

Afdelingsleider leerjaar 2
Mw. drs. K . van Houtert

Mw. drs. K . van Houtert

Afdelingsleider Havo klas 3, 4 en 5