Hulp bij schoolwerk na schooltijd

Arc

Samenwerking Lyceo beëindigd. Waarom?

In juli 2022 heeft het Goois Lyceum de samenwerking met het externe huiswerkinstituut Lyceo na jarenlange goede samenwerking beëindigd. Tijdens het inspectiebezoek afgelopen mei wees de Onderwijsinspectie ons erop dat de samenwerking met Lyceo op dit moment niet in lijn is met het streven van het Ministerie van OCW om de kansenongelijkheid tegen te gaan. In de praktijk betekent dit dat leerlingen altijd – zonder extra kosten – toegang moeten hebben tot onderwijsactiviteiten die door school of in samenwerking met derden op school, worden aangeboden. Aangezien Lyceo ouders kosten in rekening brengt, voldoet Lyceo niet aan deze voorwaarde.

Middagprogramma

In middagprogramma bieden wij supportmodules voor diverse vakken aan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Middagprogramma

De studeerkamer

Daarnaast hebben wij de studeerkamer waarin leerlingen onder toezicht huiswerk kunnen maken.

De studeerkamer is open van maandag t/m donderdag (van 14.20 tot 16.50 uur) voor leerlingen die thuis moeilijk tot werken kunnen komen en daarom extra ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ondersteuning is niet vakinhoudelijk. De leerlingen worden gezellig met thee en een koekje ontvangen en gaan dan aan de slag. De aanwezige medewerker kan leerlingen enige ondersteuning bieden op het gebied van plannen, structureren en reflecteren.

Deelname aan de studeerkamer is vrijwillig. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen kunnen uitsluitend door de mentor hiervoor worden aangewezen. Het gaat om maximaal 10 leerlingen.