Laatste week vóór de deadline

4 november 2021
Arc

De laatste weken voor de afronding van een opdracht wordt er traditiegetouw weer hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Bij 1b4 levert dit een vrolijke werklust op, bij 2t2 wordt er her en der wel wanhopig gekibbeld en gestresst. Intussen worden de maquettes wel steeds duidelijker en mooier. Volgende week zijn voor alle klassen de presentaties aan de opdrachtgevers.