Maatschappijleer

Arc

Een van de doelen bij maatschappijleer is leerlingen stimuleren om het nieuws te volgen en de blik daardoor te verruimen. We willen jongeren opleiden tot  mensen die een brede belangstelling hebben voor wat er om hen heen gebeurt. Interesse aanwakkeren in maatschappelijke kwesties die nu spelen, behoort bij het vak. 

Daarnaast krijgen leerlingen bij ons op school veel gastlessen van ervaringsdeskundigen over actuele maatschappelijke thema’s, zodat uit ze vanuit de praktijk leren hoe het er in de maatschappij aan toe gaat. Het is dan makkelijker om een brug te slaan tussen de lesstof en de samenleving.

Maatschappijleer is een echt bovenbouwvak. Je ontmoet heel veel boeiende gastsprekers in de les. Van ex-verslaafden tot oud -verzetstrijders, van ministers tot klimaatdeskundigen.

Hoeveel uur heb je maatschappijleer op je rooster in de eerste klas?

0 lesuren

Je krijgt het vak pas in de vierde klas.
(2 lesuren)


Wat leer je allemaal bij maatschappijleer?

  • je mening vormen
  • debatteren
  • kritisch denken
  • meerdere perspectieven zien
  • nieuws volgen
  • je mening geven
  • reflecteren

Hoeveel docenten maatschappijleer zijn er?

1 docent


Waar zit het lokaal?

2e verdieping en aula