Natuurkunde

Arc

Eigenlijk is natuurkunde overal om je heen; je hebt er elk moment van de dag mee te maken. Je gebruikt je mobieltje, je ziet een regenboog, je kookt een eitje op een inductieplaat. Maar hoe werkt je mobieltje eigenlijk? En hoe werken die satellieten die ervoor zorgen dat jij kunt bellen? Waardoor ontstaan die mooie kleuren in de regenboog? Is er iets dat sneller kan dan het licht?

Bij het vak natuurkunde ga je al deze vragen beantwoorden. Niet op alle vragen tegelijk natuurlijk, maar de onderwerpen komen één voor één aan bod. Je leert bijvoorbeeld over beweging, energie, elektriciteit, licht, geluid en het heelal. In de bovenbouw diep je de kennis die je in klas 2 en 3 hebt opgedaan verder uit.

Natuurkunde heeft raakvlakken met andere vakken op school. Met biologie, scheikunde en vooral ook met wiskunde. Bij wiskunde leer je rekenen en bij natuurkunde leer je hoe je dat toepast in de praktijk. Hoe bereken je de snelheid van geluid? Hoe lang moet de zon op een zonnepaneel schijnen om genoeg energie te leveren om een liter water te laten koken?

Dit vindt iedereen in het begin moeilijk, maar wij helpen je daarbij. Je leert samen met je medeleerlingen en het leuke is: iedereen wordt er uiteindelijk echt beter in. Zo leer je de wereld om je heen te begrijpen met behulp van de dingen die je leert bij natuurkunde.

Hoeveel uur heb je natuurkunde op je rooster in de eerste klas?

0 lesuren

In klas 2 krijg je voor het eerst met natuurkunde te maken, in de vorm van nask, een combi-vak van scheikunde en natuurkunde.


Hoeveel docenten natuurkunde zijn er?

4 docenten


Op welke verdieping zitten de lokalen?

3e verdieping

Maar op de hele derde verdieping bruist het van de beta-wetenschap!