Predicaat excellent toegekend

Arc

Op 24 januari 2022, hebben we het Juryrapport ‘Excellentie Scholen’ ontvangen. Het verheugt ons te kunnen vertellen dat het predicaat ‘excellentie’ is toegekend zowel voor de Havo- als onze VWO-afdeling.

Uit het juryrapport :

“De jury is onder de indruk van het leerlinggericht aanbod in het extracurriculaire middagprogramma en het zogeheten stromenaanbod binnen het curriculum. Beide worden vormgegeven vanuit een heldere visie op leren en ontwikkelen, en de daaruit voortkomende kernwaarden. Het Goois Lyceum ademt een sfeer van gezamenlijkheid. Wie de jury ook heeft gesproken in de school, er is één geheel qua cultuur, openheid, ruimte, keuzevrijheid, vertrouwen geven en in ontwikkeling zijn. Niet wij zitten of werken op het Goois Lyceum, maar wij zijn het Goois Lyceum, is de voelbare gedachte. Het Goois Lyceum kan hiermee in de ogen van de jury als voorbeeld dienen voor andere scholen.“

In het rapport gaat de jury in op de kernwaarden waarop ons excellentieprofiel is gestoeld. Bij elke kernwaarde geeft de jury aan deze in de schoolorganisatie terug te zien en te herkennen in gesprekken met (oud)leerlingen, ouders en medewerkers. De jury heeft veel voorbeelden en citaten toegevoegd om haar bevindingen te onderbouwen. Dat maakt het rapport niet alleen goed leesbaar maar ook overtuigend.

Om het gehele juryrapport in te zien, ga naar het PDF-bestand onderaan deze pagina.