Stromen in de Onderbouw

Arc

Brugklas h/v met kennismakingsprogramma’s 3 stromen

Bij aanmelding op het Goois Lyceum maken leerlingen een keuze voor een bepaald type brugklas. De leerlingen worden volgens de regels van de plaatsingsprocedure geplaatst in één van de volgende klassen:

  • de gymnasiumklas (vwo)
  • de technasiumklas (vwo)
  • de havo/vwo brugklas met kunst en media
  • de havo/vwo brugklas waarin leerlingen in modules kennis maken met 3 verschillende stromen:

• Big Business – 1 periode
• Kunst en Media – 1 periode
• Onderzoek en Ontwerpen – 1 periode. O&O is het technasiumvak.

Wanneer een leerling aan het einde van deze gemengde brugklas wordt bevorderd naar havo 2 of vwo 2, dan kan een keuze worden gemaakt voor de Technasiumstroom of de stroom Kunst en Media (K&M). Voor deze leerlingen is het dus mogelijk om na leerjaar 1 (alsnog) aan te sluiten bij het technasiumvak O&O of bij de kunst en mediaklas.

Dan er is nóg een optie en dat is de stroom Big Business.

Big Business

Leerlingen die vanuit de gemengde brugklas doorstromen naar leerjaar 2  en ervoor kiezen om niet verder te gaan in de technasium- of kunst en mediastroom, volgen in klas 2 en 3 het projectvak Big Business. Ook leerlingen die van buitenaf in leerjaar 2 instromen worden vrijwel altijd in de Big Business stroom geplaatst. Zij kunnen niet instromen in leerjaar 2 met K&M of O&O.

De vakken O&O, K&M en Big Business staan voor 5 lesuren in de lessentabel. Alle leerlingen krijgen aan het einde van klas 3 een certificaat van de stroom die in de onderbouw is gevolgd.

De stromen K&M  en Big Business worden na leerjaar 3 afgesloten.  Ook het projectvak Capita Selecta in het gymnasium wordt in leerjaar 3 afgesloten. Het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen is een schoolexamenvak, met de status van erkend profielkeuzevak. Leerlingen die in de onderbouw O&O gevolgd hebben en die een positief advies krijgen van de docent, kunnen dit vak desgewenst verder volgen in de bovenbouw, maar ze kunnen het ook afsluiten.

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen alle leerlingen voor één van de vier profielen in de bovenbouw: Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid, Economie&Maatschappij of Cultuur&Maatschappij. Bij elk profiel horen vakken die alle leerlingen volgen (het gemeenschappelijk deel), vakken die bij dat specifieke profiel horen (het profieldeel) en vakken die de leerling er los bij kiest (het vrije deel).

Leerlingen die in de bovenbouw verder willen met de kunstvakken, kunnen muziek of tekenen kiezen als examenvak. Overigens kunnen leerlingen die in de onderbouw geen Kunst & Media hebben gevolgd deze vakken óók kiezen.