Technasiumpredicaat met 4 jaar verlengd

3 april 2019
Arc
Technasiumpredicaat met 4 jaar verlengd

Op 22 maart kregen wij bericht dat ons technasium aan alle vereisten voldoet die door de Stichting Technasium gesteld worden aan iedere technasiumschool. Dat betekent dat wij de komende vier jaar wederom het predicaat mogen voeren. De onderdelen waarop we zijn beoordeeld en die dus ook in orde zijn:

  1. De kwaliteit van de O&O-docent
  2. De aanwezigheid van een goede technasiumwerkplaats
  3. De kwaliteit van O&O-projecten
  4. De kwaliteit van het curriculum
  5. De kwaliteit van de meesterproef
  6. De kwaliteit van de samenwerking

Daarnaast is onze O&O sectie, onder leiding van de technator, binnen ons regionale netwerk hard bezig met het andere, ontwikkelingsgerichte, deel van de nieuwe kwaliteitssystematiek. Daarin focussen we onze schooleigen ambities en ontwikkelpunten. In dat kader wordt binnenkort het netwerk door een landelijke commissie gevisiteerd.

Maar voor nu is het mooi om even stil te staan bij het feit dat we (net als toen we vier jaar geleden glansrijk de audit doorstonden) ons predicaat weer vier jaar mogen voeren. Daar zijn wij uiteraard bijzonder trots op.