Technologica bij Big Business leerjaar 3

15 november 2019
Arc
Technologica bij Big Business leerjaar 3

Bij Big Business draait op dit moment in leerjaar 3 het project Technologica. In dit blok komen de vele aspecten van technologisering in onze samenleving aan de orde. Wat is technologica? Waar komt het vandaan? Wat doet het met ons? en Wat moeten en kunnen we ermee?

Leerlingen discussiëren bijvoorbeeld over de gevolgen die technologie heeft op de toekomstige banenmarkt , het maken van partnerkeuzes of stemgedrag in de politiek.

De lessen verlopen in twee fases: In de eerste fase wordt technologisering onderzocht vanuit een sociaal-economische en een filosofische invalshoek. In de tweede fase maken leerlingen samen een documentaire over een technologische toekomstvisie. Eén van de vaardigheden waar ze in oefenen is het deelnemen aan een discussie op Twitter met goede, inhoudelijke argumenten. Zo hebben onze leerlingen de volgende berichten getwitterd: