Voor je ouders

Arc

Het Goois Lyceum biedt betekenisvol onderwijs in een veilige en lerende omgeving, waarin zowel vakinhoud als vaardigheden veel aandacht krijgen. Formatieve evaluatie en gedoseerde autonomie stimuleren het eigenaarschap van onze leerlingen over hun leerproces. Leerlingen krijgen de ruimte om zich breed te ontwikkelen en keuzes te maken. Dit alles draagt bij aan de persoonsvorming van onze leerlingen.

De inspectie heeft ons beoordeeld met de hoogst haalbare score ‘goed’ voor de algehele onderwijskwaliteit. Onze sterke punten zijn:

  • De slagingspercentages voor havo en vwo zijn hoger of gelijk aan het landelijk gemiddelde.
  • De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van zowel havo als vwo zijn hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • De tevredenheid van leerlingen is hoger of vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.
  • Leerlingen waarderen de sociale veiligheid zeer hoog.
  • De helft van onze leerlingen neemt naast de lessen vrijwillig deel aan ons middagprogramma met mastermodules, skill modules en support modules.
  • We streven ernaar dat al onze docenten bevoegd zijn. Onbevoegde docenten halen binnen twee jaar na aanstelling een lesbevoegdheid.
  • Wij zijn financieel gezond.

Wilt u meer weten? Bekijk dan ons hele schoolplan.