Het VWO

Arc

Het VWO

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is een zesjarige opleiding, die de leerlingen voorbereidt op een universitaire studie. Een leerling haalt op het vwo bij ons een atheneumdiploma of een gymnasiumdiploma. Voor een gymnasiumdiploma is het nodig dat de leerling in klas 1 al start in de gymnasiumklas en Latijn en/of Grieks in het bovenbouwpakket kiest.

Wij bieden diverse vwo-varianten aan; het reguliere vwo (dat in de brugklas start met een gemengd havo/vwo niveau) en de zogenaamde stromen: het Technasium, Kunst & Media en Big Business. In de gewone havo/vwo brugklas worden alle stromen ter kennismaking aangeboden in modules gedurende het hele jaar. Zie voor meer informatie over de brugklassen het artikel op deze site over leerjaar 1 en het artikel stromen in de onderbouw.

Vervolg na brugklas en keuze stroom

En leerling maakt aan het eind van de brugklas een keuze voor een stroom voor klas 2 en 3. In de lessentabel onderbouw in de jaargids online, ziet u hoe het programma in lessen en vakken is opgebouwd per stroom.

Leerlingen die vanuit de reguliere brugklas doorstromen naar atheneum 2, maken een keuze voor een van de genoemde stromen. De stromen worden na leerjaar 3 afgesloten. Volgt een leerling het technasium, dan kan een leerling in de bovenbouw het examenvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) kiezen en daarmee uiteindelijk een technasiumcertificaat behalen.

Profielkeuze leerjaar 3

Aan het einde van leerjaar 3 kiezen leerlingen een profiel voor de bovenbouw : Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid, Economie&Maatschappij of Cultuur&Maatschappij. Bij elk profiel horen vakken die alle vwo-leerlingen volgen (het gemeenschappelijk deel), vakken die bij dat specifieke profiel horen (het profieldeel) en vakken die de leerling er los bij kiest (het vrije deel).

Op het Goois Lyceum hebben wij een breed aanbod aan examenvakken –bijvoorbeeld filosofie, O&O, muziek, tekenen en Spaans elementair. Zie hiervoor ook de lessentabel bovenbouw in de jaargids op de homepage.

Zowel in de middenbouw als de bovenbouw besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Ook worden leerlingen vanaf klas 3 intensief door de decaan en door de mentoren begeleid naar een juiste vervolgstudie.

Veel ruimte voor persoonlijke keus

Op het Goois Lyceum vinden wij differentiatie erg belangrijk. Wij proberen binnen het klassikale onderwijssysteem leerlingen zoveel mogelijk op maat te bedienen. Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen bijvoorbeeld studiehulp in het middagprogramma. Wij vinden het echter ook belangrijk dat leerlingen die meer kunnen, extra uitdaging in de lesstof aangeboden krijgen. Hiervoor verwijzen we u graag naar het artikel over onze mastermodules, die deel uitmaken van ons middagprogramma..

Onze VWO leerlingen behalen, net als onze Havo leerlingen, mooie resultaten. Onze examencijfers zijn structureel boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast leidt ons diverse onderwijsaanbod tot betekenisvol onderwijs dat verder gaat dan de muren van de school alleen. Klik hier om naar de opbrengstenkaart van het Goois Lyceum te gaan en de laatste beoordeling van Elsevier te raadplegen.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Mw. drs. E.C Raspe

Mw. drs. E.C Raspe

Afdelingsleider leerjaar 2
Mw. drs. M.E.G. Smeur

Mw. drs. M.E.G. Smeur

Afdelingsleider 5- en 6-vwo
Mw. drs. H. van Schendel

Mw. drs. H. van Schendel

Afdelingsleider 3- en 4-vwo