Robert-Jan Simons nieuwe voorzitter Raad van Toezicht GSF

Als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de GSF is benoemd prof. dr. Robert-Jan Simons.

Hij volgt Willem-Jan Groenewoud op wiens benoemingstermijn is afgelopen.
Prof. dr. Robert-Jan Simons studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Hij was tussen 1990 en 2001 hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij van 2001 tot 2014 als hoogleraar ‘didactiek in digitale context’ aan de Universiteit van Utrecht. Ook was hij hoogleraar/directeur van de IVLOS in Utrecht en directeur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Sinds 2014 is hij met emeritaat en is hij directeur/eigenaar van het bureau ‘Visie op leren’.