Afspraken & Reglementen

Arc

Alle onderstaande reglementen en regelingen zijn opgesteld door de GSF en te vinden op de site van de GSF.

  • Bezwaarregeling en Algemene Klachtenregeling
  • Gedrags- en integriteitscode
  • Electronische Informatie- en Communicatie- (EIC) reglement
  • Privacyreglement
  • GMR-reglement
  • MR-reglement
  • Statuten Gooise Scholen Federatie