Lesgroepen

Arc

Wij startten schooljaar 2021 – 2022 met 7 klassen. Inmiddels zijn er 8 klassen.
Dit zijn 2 startgroepen en 6 uitstroomgroepen. De groepsgrootte varieert van 10 tot 15 leerlingen.

In welke groep je wordt geplaatst is afhankelijk van je taal- en/of onderwijsniveau. Elke leerling die bij ons start wordt op beide niveaus getoetst. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald in welke startgroep je begint en naar welke uitstroomgroep je gaat.

Leerlingen kunnen het hele jaar instromen. Om de rust in de groep te bewaren starten nieuwe leerlingen altijd op maandag.

Een week voor de kerstvakantie en twee weken voor de zomervakantie zullen leerlingen niet meer in een groep starten. Leerlingen die zich in die periodes aanmelden krijgen een aangepast startprogramma.