Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Peter Willemsen personeelsgeleding
Carolien Boekhovenoudergeleding

Goois Lyceum

Paul Draperspersoneelsgeleding
Marcella Nakpersoneelsgeleding
Lisette Bakkeroudergeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Niek Tabakpersoneelsgeleding
Guus van Esoudergeleding
Roza Wagenaerleerlinggeleding

College De Brink

Lisette van den Beldpersoneelsgeleding
Cees van Udenpersoneelsgeleding
Bianca Eggenkampoudergeleding

Casparus College

Annie van der Wal
personeelsgeleding
Mirjam Hagenoudergeleding

Vechtstede College

Erik van Neer (voorzitter)
personeelsgeleding
Guus Harms
personeelsgeleding
Manal El Jaadi
leerlinggeleding

Gooise Praktijkschool

Mohamed Bakouri (secretaris)
personeelsgeleding
vacatureoudergeleding

A.Roland Holst College

Daan Thomas (vice voorzitter en
budgethouder)
personeelsgeleding
Peter Boonstra
personeelsgeleding
Frank Kerkhof
oudergeleding
Niels van Kaam
leerlinggeleding  
Pien van der Meijleerlinggeleding

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Edward van Schaik

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00