Ondersteuning

Arc

Wij hebben net als alle scholen voor voortgezet onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat welke hulp wij kunnen bieden anders dan de hulp die je al in de les krijgt. In het document “Schoolondersteuningsprofiel ISK Het Gooi” kun je lezen wat wij bieden.