Ouderbijdrage

Arc

In Nederland zorgt de overheid voor betaling van school – en lesmateriaal. Voor extra activiteiten en voorzieningen op school vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor schooljaar 2020 – 2021  € 50,00 per leerling. Hiermee kunnen wij onder andere musea bezoeken, excursies, vieringen, sportdagen en een eindejaarsuitje organiseren.