Strategische koers

Arc

In ‘GSF Ambitieus en Betrokken’ beschrijven wij de koers van de Gooise Scholen Federatie op weg naar 2020.

De afgelopen vier jaar hebben we het op veel terreinen goed gedaan. De onderwijsresultaten zijn goed tot zeer goed, we hebben vier excellente afdelingen, het aantal ingeschreven leerlingen is gegroeid van 6500 tot meer dan 7000 en ook financieel staat de organisatie er goed voor.

We zijn er trots op dat we met elkaar zo’n sterke basis hebben gecreëerd. Het is het bewijs dat de ingezette koers van de afzonderlijke scholen en van de GSF als geheel goed is. Tegelijkertijd realiseren we ons ten volle dat er kansen voor ontwikkeling en verbetering zijn. De komende vier jaar willen we het hoge kwaliteitsniveau dan ook handhaven en waar mogelijk versterken.

Als GSF staan we midden in de samenleving en willen we onze leerlingen betrekken bij de maatschappelijke omgeving en inspelen op de vele uitdagingen die er vanuit de samenleving op ons af komen.

Ambitieus en betrokken, zo gaan we op weg naar 2020.