Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Saskia Ponteyn personeelsgeleding
Jennifer Reijnsoudergeleding

Goois Lyceum

Marcella Nakpersoneelsgeleding
Ingrid Petripersoneelsgeleding
Michael Jonkeroudergeleding
Lieke Boddendijkleerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Marijke de Loos personeelsgeleding
Marjet Winsemiusoudergeleding
Ploon Nolletleerlinggeleding

College De Brink / ISK

Barry van der Genugtenpersoneelsgeleding
Bianca Steenkamp-Eggenkampoudergeleding
Marina van Linschotenleerling/oudergeleding

Casparus College

Elaine Reulingpersoneelsgeleding
vacantoudergeleding

Vechtstede College


Erik van Neer (voorzitter)personeelsgeleding
Matthijs Schukkingpersoneelsgeleding
vacantoudergeleding
Boet Heijmerinkleerlinggeleding

Gooise Praktijkschool

Casper Weismullerpersoneelsgeleding
Bert Voorbraakoudergeleding
Mano Verweijleerlinggeleding

A. Roland Holst College

Peter Boonstrapersoneelsgeleding
Daan Zalmépersoneelsgeleding
Karin Princenoudergeleding
vacantleerlinggeleding

KIEN Bestuursbureau

Sarah Megens

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 171
1250 AD Laren
T 035 692 67 00