Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Saskia Ponteyn personeelsgeleding
Carolien Boekhovenoudergeleding

Goois Lyceum

Marcella Nakpersoneelsgeleding
Ingrid Petripersoneelsgeleding
Marco Jansenoudergeleding
Benjamin Blokhuisleerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Niek Tabakpersoneelsgeleding
Guus van Esoudergeleding
Roza Wagenaerleerlinggeleding

College De Brink

Peter Hogenbirkpersoneelsgeleding
Maarten van Lutterveltpersoneelsgeleding
Bianca Steenkamp-Eggenkampoudergeleding
Jeroen Ranzijnoudergeleding

Casparus College

Daan Zalmépersoneelsgeleding
Vacantoudergeleding

Vechtstede College

Iris Hoogendoorn (vicevoorzitter)personeelsgeleding
Tom Wakkerpersoneelsgeleding
Gerda de Weerdtoudergeleding
Manal El Jaadileerlinggeleding
Boet Heijmerinkleerlinggeleding

Gooise Praktijkschool

Mohamed Bakouri (secretaris)personeelsgeleding
Bert Voorbraakoudergeleding

A.Roland Holst College

Daan Thomas (voorzitter)personeelsgeleding
Peter Boonstrapersoneelsgeleding
Frank Kerkhofoudergeleding
Niels van Kaamleerlinggeleding  

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Vacant

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00