Medezeggenschap

Arc

Samenstelling van de GMR

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.

De Fontein

Reinier de Groot

vacature

personeelsgeleding

oudergeleding

Goois Lyceum

Paul Drapers

Marcella Nak

Lisette Bakker

Mariza Talakaka

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxem

Irsa Saal

Guus van Es

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

College De Brink

Lisette van den Beld

Cees van Uden

Sonja Groenhorst

Sonja van der Splinter

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

oudergeleding

Casparus College

Willem Liefting

vacature

personeelsgeleding

oudergeleding

Vechtstede College

Erik van Neer (voorzitter)

Guus Harms

Marcel van Maanen

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

Gooise Praktijkschool

Tanja Bijl (secretaris)

personeelsgeleding

A.Roland Holst College

Daan Thomas (vice voorzitter en budgethouder)

Peter Boonstra

Angelique van Jaarsveld

Femke Tamsma

Niels van Kaam

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

leerlinggeleding

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Astrid Sprakel

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00