Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Peter Willemsen personeelsgeleding
Carolien Boekhovenoudergeleding

Goois Lyceum

Marcella Nakpersoneelsgeleding
Lisette Bakkeroudergeleding
Marco Jansenoudergeleding
Benjamin Blokhuisleerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Niek Tabakpersoneelsgeleding
Guus van Esoudergeleding
Roza Wagenaerleerlinggeleding

College De Brink

Lisette van den Beldpersoneelsgeleding
Jeroen Ranzijnoudergeleding

Casparus College

Vacantpersoneelsgeleding
Gerard Mastenbroekoudergeleding

Vechtstede College

Vacantpersoneelsgeleding
Vacantpersoneelsgeleding
Manal El Jaadileerlinggeleding

Gooise Praktijkschool

Mohamed Bakouri (secretaris)personeelsgeleding
Bert Voorbraakoudergeleding

A.Roland Holst College

Daan Thomas (vice voorzitter en
budgethouder)
personeelsgeleding
Peter Boonstrapersoneelsgeleding
Frank Kerkhofoudergeleding
Niels van Kaamleerlinggeleding  

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Vacant

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00