Medezeggenschap

Arc

Samenstelling van de GMR

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.

De Fontein

Reinier de Groot

vacature

 

 

personeelsgeleding

oudergeleding

 

Goois Lyceum

Paul Drapers

Ulla Gottschalch

Lisette Bakker

Mariza Talakaka

 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

 

Huizermaat

Gert Boxem

Irsa Saal

Henk Lamsma

Django Wagenaer

 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

 

College De Brink

Lisette van den Beld

Cees van Uden

Sonja Groenhorst

Sonja van der Splinter

 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

oudergeleding

 

Casparus College

Willem Liefting

vacature

 

 

personeelsgeleding

oudergeleding

 

Vechtstede College

Erik van Neer (voorzitter)

Guus Harms

Marcel van Maanen

Belle van Zuilen

Romy Waeijen

 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

leerlinggeleding

 

Gooise Praktijkschool

Tanja Bijl (secretaris)

 

 

personeelsgeleding

 

A.Roland Holst College

Daan Thomas (vice voorzitter en budgethouder)

Peter Boonstra

Loek Gorter

Sil Hagen

 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding

oudergeleding

leerlinggeleding

 

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Astrid Sprakel

 

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00