Medezeggenschap

Arc

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de GSF zitting.


De Fontein

Reinier de Grootpersoneelsgeleding
vacatureoudergeleding

Goois Lyceum

Paul Draperspersoneelsgeleding
Marcella Nakpersoneelsgeleding
Lisette Bakkeroudergeleding
Mariza Talakakaleerlinggeleding

Huizermaat

Gert Boxempersoneelsgeleding
Irsa Saalpersoneelsgeleding
Guus van Esoudergeleding
Roza Wagenaerleerlinggeleding

College De Brink

Lisette van den Beldpersoneelsgeleding
Cees van Udenpersoneelsgeleding
Sonja Groenhorstoudergeleding
Sonja van der Splinteroudergeleding

Casparus College

Willem Liefting
personeelsgeleding
vacatureoudergeleding

Vechtstede College

Erik van Neer (voorzitter)
personeelsgeleding
Guus Harms
personeelsgeleding
Marcel van Maanen
oudergeleding

Gooise Praktijkschool

Tanja Bijl (secretaris)
personeelsgeleding

A.Roland Holst College

Daan Thomas (vice voorzitter en budgethouder)
personeelsgeleding
Peter Boonstra
personeelsgeleding
Angelique van Jaarsveld
oudergeleding
Femke Tamsma
leerlinggeleding
Niels van Kaam
leerlinggeleding

Onderwijs Ondersteunende Dienst

Astrid Sprakel  

Contact

Contact met leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad loopt via het directiesecretariaat van de Gooise Scholen Federatie:
Secretariaat GMR
p/a Gooise Scholen Federatie
Postbus 50
1400 AB Bussum
T 035 692 67 00