Toetsvrije en toetsluwe week voorafgaand aan toetsweek einde schooljaar

Arc

Aan het einde van dit schooljaar is de toetsweek voor alle leerjaren ( excl. examenjaren). De toetsweek is dit jaar 24 t/m 28 juni. De week voorafgaand aan de toetsweek is voor de leerlingen toets- en cijfervrij.
Voor enkele afdelingen/leerjaren zijn voor de afronding andere afspraken gemaakt, hieronder staan deze kort beschreven. Week 17 t/m 21 juni voorafgaand aan toetsweek:

  • Quest: In Quest is de week voor de toetsweek vrij van kennistoetsen en zoveel mogelijk ook van deadlines van producten en presentaties. Voor sommige vakken zoals Engels worden opdrachten wel afgerond met presentaties of het inleveren van het product om te voorkomen dat dit bovenop de toetsweek komt of tot extra werkdruk in de weken ervoor gaat leiden
  • Voor VWO WON is de afsluitende presentatie in de planning opgenomen.
  •  H4 heeft inhaaltoetsen periode 4 

Wij wensen alle leerlingen de komende weken veel mooie leermomenten en succes bij de examens en de afronding van het schooljaar!