2000 euro extra cultuurgeld

Arc
2000 euro extra cultuurgeld
Met dank aan de leerlingen van het Roland Holst College!

Ook dit schooljaar hebben bijna alle leerlingen hun cultuurkaart geactiveerd!

Wij zijn daarom (met een aantal andere scholen uit Nederland) in de prijzen gevallen en hebben 2000 euro extra cultuurgeld  ontvangen.
Wij zijn trots dat we samen met onze leerlingen deze prijs hebben gewonnen!
Het Roland Holst vindt cultuureducatie belangrijk. Dit is de reden waarom de cultuurkaart is aangeschaft voor alle leerlingen. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. 

De cultuurkaart heeft een waarde van vijftien euro per leerling. Dit bedrag is opgebouwd uit de bijdrage van vijf euro van de ouders en/of verzorgers van elke leerling, vijf euro bijdrage per leerling vanuit de school en vijf euro subsidie per leerling vanuit de overheid. De schoolleiding heeft gekozen om het geld klassikaal en school-breed in te zetten voor allerlei (culturele) activiteiten gedurende het schooljaar. Bijvoorbeeld voor excursies en activiteiten tijdens de projectdagen, een wiskunde-excursie welke plaatsvindt in het Escher Museum, het mogelijk maken van een toneelvoorstelling op school, het financieren van een mobiel Planetarium voor het vak natuurkunde, een bezoek aan het Teylers Museum voor het vak geschiedenis etc.
Dit houdt dus in dat er geen persoonlijk budget is gekoppeld aan de cultuurkaart van de leerling.