Aanpassingen Programma van Toetsing

Arc
Aanpassingen Programma van Toetsing
Aan het begin van het schooljaar hebben wij het Programma van Toetsing op onze website gepubliceerd. Hierin vindt u voor het hele schooljaar per vak de toetsen en opdrachten voor een cijfer, de weging daarvan en in hoofdlijnen de toetsstof.
Voor enkele vakken is dit PTO aangepast. Het betreft de volgende vakken:
– Nederlands 2 atheneum
– Nederlands 3 havo
– biologie 2 atheneum
– biologie 1 havo/vwo
– natuurkunde 3 havo