Aanschaf grafische rekenmachine

21 juni 2022
Arc

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Met het einde van het schooljaar in zicht, is dit alvast een goed moment om stil te staan bij de grafische rekenmachine die in de bovenbouw havo en vwo verplicht is bij het vak wiskunde.

Voor alle leerlingen die volgend jaar in havo 4 of vwo 4 wiskunde A of B volgen, is het de bedoeling dat zij in het bezit zijn van een grafische rekenmachine die aan de exameneisen voldoet. Wij hebben gekozen voor het voor het volgende type:

  • TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, basisversie met LED lampje;
  • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5

Oudere types van de TI-84 zijn helaas niet meer toegestaan in verband met de exameneisen die het CvtE( College voor Toetsing en Examens) heeft opgesteld.

U bent vrij in de keuze van een leverancier. Het is niet mogelijk om de rekenmachine via school te bestellen. Wel gaan we ervan uit dat elke leerling met wiskunde, de bovenstaande rekenmachine, tijdens de eerste les, in het nieuwe schooljaar in zijn of haar bezit heeft.

De rekenmachine uit de onderbouw is nog wel nodig bij andere vakken. Daar is deze grafische rekenmachine niet toegestaan.

De wiskundesectie