Afname Saqi

Arc

Vanaf volgende week zal bij de brugklasleerlingen in de mentorles de Saqi (School Attitude Questionnaire Internet) worden afgenomen. Dit is een lijst met vragen over de school en het schoolleven. Door middel van deze lijst kan de leerling daar zijn mening over geven.

De gegevens uit de schoolvragenlijst geven zicht op hoe leerlingen de school ervaren en geven een beeld hoe de leerlingen zichzelf ervaren.

Het instrument biedt de mogelijkheid adequate adviezen te geven over individuele leerlingen, over klassen of het onderwijs op een school. Met plezier naar school gaan heeft bijvoorbeeld een positieve invloed op de prestaties. Aan de hand van de testresultaten van de SAQI kan, indien nodig, bijvoorbeeld gestimuleerd worden dat leerlingen een betere beleving van school en onderwijs krijgen.

Zoals boven al aangegeven signaleert de SAQI ook hoe een leerling over zichzelf denkt en hoe deze zichzelf ziet binnen een groep.

Deze informatie is bestemd voor de mentor van de klas en evt. de teamleider. U kunt tijdens de LOS gesprekken de mentor bevragen over de uitkomsten van uw zoon/dochter.