Bovenbouw 2018-2019

Arc

Bericht voor mavo 3, havo 4 en vwo 4 in het schooljaar 2018-2019

Na de zomervakantie zit uw kind in de bovenbouw.

De bovenbouwdocenten, -mentoren en -teamleiders zien ernaar uit om weer met een nieuwe lichting te mogen starten!

Wel is het goed om te weten dat we in de bovenbouw (m3, h4, v4 en verder) geen rekening kunnen houden met voorkeuren van leerlingen betreffende plaatsing in een klas. Dit vanwege het feit dat veel vakken geclusterd zijn om de leerlingen een zo optimaal mogelijk rooster te bieden. Wij hopen op uw begrip en wensen u en uw kind alvast een fijne vakantie.