Cito Volgtoets klas 2

Arc

Op dinsdag 4 en donderdag 6 februari maken alle leerlingen van de 2e klas, onderdelen van de zogenaamde Cito Volgtoets tijdens het 2e t/m 4e lesuur.

Het toetsrooster verschijnt in Zermelo. Buiten de toetsen volgen de leerlingen deze week gewoon het reguliere rooster.

De leerlingen maken de toetsen op hun eigen niveau. (dus mavo, havo of vwo).

Er bestaan geen havo/vwo-toetsen. We kiezen er in Quest voor om de Cito Volgtoets op havo-niveau af te nemen, omdat dit het basisniveau in deze afdeling is.

Deze toets bestaat voor de tweedejaars leerlingen uit de volgende 5 onderdelen:

  • Nederlands leesvaardigheid (2 taken)
  • Nederlands woordenschat
  • Rekenen  (2 taken)

Het belangrijk dat ze allemaal een leesboek, tijdschrift of huiswerk meenemen voor wanneer ze eerder klaar zijn met een toets. Dat kan niet op een device( ipad , telefoon of laptop.

De Volgtoets is een meting voor het volgen en begeleiden van onze leerlingen en maakt deel uit van het volg- en adviessysteem voor het voortgezet onderwijs. 

Op 7 en 8 april worden de CITO toetsen voor de 3e klassen afgenomen. In het begin van dit schooljaar zijn de CITO toetsen (digitaal) afgenomen bij klas 1.

De toetsuitslag gebruiken wij als begeleidings- en controlemiddel voor onze leerlingen en als waarborg voor ons eigen onderwijs. De uitslagen zijn niet van invloed op de cijfers op het eindrapport. 

De uitslagen van de toetsen ontvangt u in een schematisch rapport, waarin u kunt zien op welk niveau uw zoon/dochter de toetsen heeft gemaakt. Dit rapport wordt via de mentor aan de leerlingen meegegeven. In de externe nieuwsbrief houden wij u hierover op de hoogte.

Leerlingen hebben een potlood, een gum, een rekenmachine en een geodriehoek nodig.

Voor meer informatie, klik hier,

Als u nog vragen heeft neem dan contact op met de teamleider of Paul Heus