Communicatie uitslagen CITO-volgtoetsen 2018-2019

Arc

Hilversum, juni 2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In april jl. zijn in de onderbouw CITO-volgtoetsen afgenomen. In de komende weken ontvangt uw kind de uitslag van deze toetsen. De (persoonlijk) mentor deelt deze uitslagen aan de kinderen uit. In deze bijlage kunt u meer lezen over hoe de uitslagkaart gelezen en begrepen moet worden.

Voor eventuele vragen over de uitslagen kunt u contact opnemen met de (persoonlijk) mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

teamleiders onderbouw