Corona update 11 november

Arc

Sinds de start van het schooljaar hebben wij te maken met het coronavirus. We zitten nu in de griep maanden en in dit bericht wil ik met u terugkijken op de afgelopen periode om u op de hoogte te brengen van de situatie binnen het ARHC.

Besmettingen

In totaal zijn er tot nu toe 31 personen positief getest, waarvan 22 leerlingen en 9 medewerkers. In de maand augustus en september bleef dit aantal beperkt tot 6. Vooral de maand oktober was een moeilijke maand met 20 besmettingen onder leerlingen en personeel. De piek onder leerlingen lag daarbij direct na de herfstvakantie met 14 leerlingen die een positief resultaat op de test hadden. Gelukkig is afgelopen week het aantal besmettingen beperkt gebleven tot 4 en zijn we voorzichtig optimistisch. De meeste leerlingen en medewerkers zijn inmiddels weer hersteld en op school.

Mondkapjes

Na de zomervakantie zijn we gestart met het verzoek aan leerlingen om mondkapjes te dragen bij verplaatsingen in de school. Het was niet verplicht en ondanks een positieve start zagen we steeds meer leerlingen stoppen met het dragen. Na de aanscherping van de maatregelen door het kabinet in oktober zijn we overgegaan op het verplicht dragen van mondkapjes en ik ben heel positief over onze leerlingen. Natuurlijk moeten wij ze blijven aanspreken en herinneren aan de afspraak (het blijven pubers) maar de overgrote meerderheid doet zijn uiterste best en werkt heel goed mee.

Onderwijs

We kunnen helaas niet voorkomen dat het virus gevolgen heeft voor het onderwijs. Ik heb in oktober een video met u gedeeld over de mogelijke scenario’s. Het is ons gelukt om de school open te houden, maar we hebben te maken met meer lesuitval dan ons lief is. Bijna elk lesuur van de week zetten we 3 à 4 invallers in en we hebben na de zomer al een kleine 1500 uur invallers ingezet voor de opvang van collega’s die afwezig zijn vanwege ziekte, testen en quarantaine. 

We hebben ook te maken met de afwezigheid van leerlingen door het virus. De laatste week van oktober was toetsperiode 1 voor de bovenbouw. Doordat een grote groep leerlingen tijdens de toetsweek afwezig was (ziek/quarantaine) hebben we deze week een inhaal-toetsweek georganiseerd. Hiervoor hebben de docenten in totaal 87 nieuwe toetsen gemaakt en worden er deze week 310 individuele toetsen afgenomen. Dit zijn veel extra werkzaamheden, naast de lopende lessen, als gevolg van corona. 

Ik merk dat mijn collega’s zich met hart en ziel blijven inzetten voor onze leerlingen, maar het zal u niet verrassen dat wij samen met onze leerlingen hopen dat er snel een vaccin zal komen. Tot die tijd hoop ik dat iedereen vooral gezond mag blijven.

Met vriendelijke groet,

René Karman