Corona update 23 september

Arc

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn nu een aantal weken op weg in dit nieuwe schooljaar en inmiddels hebben wij vier leerlingen en twee medewerkers die positief zijn getest op COVID-19. Gelukkig blijven de klachten beperkt tot mild en zijn twee leerlingen inmiddels al weer gezond en wel op school. Wij hebben regelmatig contact met de GGD over de actuele stand van zaken en te nemen maatregelen. Zoals te verwachten blijven er dagelijks leerlingen en medewerkers thuis met de bekende klachten uit voorzorg, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We vinden het fijn om te merken dat medewerkers, ouders en leerlingen de richtlijnen van het RIVM hierin volgen. 

Met de herfstmaanden voor de boeg willen we u graag informeren over de wijze waarop het onderwijs wordt gecontinueerd wanneer uw kind (of de docent) uit voorzorg thuis moet blijven, maar qua gezondheid wel in staat is om vanuit huis te werken… Het is belangrijk dat u, als uw kind thuisblijft, hem/haar op de gebruikelijke wijze afmeldt en daarbij aangeeft dat hij/zij thuis blijft uit voorzorg. Hoe we er op school vervolgens voor zorgen dat hij/zij de les online kan volgen, staat hieronder beschreven voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. 

Leerlingen thuis uit voorzorg

  • Het huiswerk voor alle leerlingen staat in SOM. Een aantal klassen zijn een pilot begonnen en vinden hun huiswerk i.p.v. SOM in Google Calendar Uw zoon/dochter weet welk systeem in de klas wordt gebruikt. 
  • De leerstof en opdrachten staan uitgewerkt in Classroom. Leerlingen kunnen thuis met de opdrachten aan de slag. 
  • Daarnaast starten we met een “maatjessysteem”.  De komende week maakt de mentor in de mentorles maatjes. De mentor legt in de mentorles uit hoe dat gaat. Een tweetal medeleerlingen, het zogenoemde ‘maatjes-duo’, zorgt samen dat de leerling thuis ook kan deelnemen aan de les.

Docenten thuis uit voorzorg 

Wanneer een docent zelf uit voorzorg thuis is, dan gaan de lessen eveneens online door. De leerlingen worden gewoon verwacht in het klaslokaal, waar zij worden opgevangen door de opvangdocent om vervolgens aan het werk te gaan. De eigen docent verzorgt waar mogelijk online instructie of is beschikbaar voor vragen. In het lokaal is een opvangdocent aanwezig om de klas op te vangen en om de docent die thuiszit te assisteren bij het geven van de les. 

Extra ondersteuning

Wij beseffen goed dat dit pittige tijden zijn voor onze leerlingen. Daarom verzorgen wij extra ondersteuning waar de leerlingen waar nodig of gewenst gebruik van kunnen maken.

  • Open leercentrum

Op De Jonker is bij de leerlingenbalie het OLC waar leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Er is ondersteuning aanwezig door een pedagogisch coach, een (onlangs aangestelde) orthopedagoog en ons zorgteam.

  • Extra begeleiding huiswerk

In samenwerking met Lyceo wordt voor leerlingen extra ondersteuning op huiswerk en studievaardigheden georganiseerd. Leerlingen die hier gebruik van willen maken kunnen zich daarvoor binnenkort opgeven. 

  • Aanpak achterstanden

Vakgroepen hebben de afgelopen weken (mogelijke) achterstanden in kaart gebracht. Komende maanden krijgen leerlingen daar waar nodig voor deze vakken extra lessen of ondersteuning aangeboden.

  • Bijles

Leerlingen die moeite hebben met een vak kunnen gebruik maken van onze samenwerking met de Hogeschool Utrecht en Betaalbaarbijles.nl. Om de bijles voor iedereen toegankelijk te maken neemt het ARHC een structureel deel van de kosten op zich. Aanmelden kan via de site.

Het zijn spannende tijden. Middels bovenstaande maatregelen denken wij onze leerlingen binnen de huidige omstandigheden goed te steunen. Digitaal onderwijs vormt daarin een cruciaal onderdeel. Wij vragen daarom aan u om te zorgen dat uw zoon/dochter in het bezit is van een geschikt device. Wij adviseren een chromebook, maar dat is niet verplicht. Zowel voor het maatjessysteem als voor onderwijs op afstand hebben leerlingen wel een device nodig. Wij begrijpen dat niet iedereen dezelfde financiële mogelijkheden heeft. Mocht dit voor u tot problemen leiden dan kunt u contact opnemen met de teamleider. 

Het ARHC werkt samen met The Rent Company voor de aanschaf van chromebooks. Zie ook deze folder. In de folder staat dat ouders voor 31 juli moeten bestellen omdat er anders administratiekosten gerekend worden. Dit geldt in deze bijzondere situatie natuurlijk niet, wanneer u zich bij ons meldt krijgt u van een voucher waarmee de administratiekosten komen te vervallen. Indien u een chromebook wilt bestellen, mail dan naar het secretariaat van het ARHC (arhc-secretariaat@gsf.nl). Daarna kunt u met een ARHC code het chromebook bestellen bij The Rent Company.