De cultuurkaart is binnen!

Arc

In de maand november wordt de cultuurkaart via de mentor uitgedeeld aan alle leerlingen van het ARHC.

De cultuurkaart is een persoonsgebonden kaart, waarmee de leerlingen tal van kortingen kunnen ontvangen op (culturele) activiteiten en ‘lifestyle  producten’ zoals fietsen, kleding, I-pads etc. Alle informatie over de CJP kunt u vinden via www.cjp.nl.

De cultuurkaart voor alle leerlingen uit de onderbouw-klassen moeten door de ouders worden geactiveerd.

Uw zoon of dochter zal komende week een envelop van de mentor ontvangen. Deze envelop is voor u bestemd en hierin staat alle informatie over hoe de cultuurkaart kan worden geactiveerd.
De reden hiervan is dat alle leerlingen tot 16 jaar niet zelf meer hun cultuurkaart mogen activeren in verband met de privacy-wet.

Wij hopen dat u de cultuurkaart wilt activeren voor uw zoon of dochter, zodat hij of zij kan profiteren van aantrekkelijke kortingen.

Alle bovenbouw -leerlingen kunnen in de mentorles hun digitale cultuurkaart activeren.

De digitale cultuurkaart heeft een waarde van vijftien euro per leerling. Dit bedrag is opgebouwd uit de bijdrage van vijf euro van de ouders en/of verzorgers van elke leerling, vijf euro bijdrage per leerling vanuit de school en vijf euro subsidie per leerling vanuit de overheid. De schoolleiding heeft gekozen om het geld klassikaal en school-breed in te zetten voor allerlei (culturele) activiteiten gedurende het schooljaar. Bijvoorbeeld voor excursies en activiteiten tijdens de projectdagen, een wiskunde-excursie dat plaatsvindt in het Escher Museum, het mogelijk maken van een toneelvoorstelling op school, het financieren van een mobiel Planetarium voor het vak natuurkunde, een bezoek aan het Teylers Museum voor het vak geschiedenis.
Dit houdt dus in dat er geen persoonlijk budget is gekoppeld aan de cultuurkaart van de leerling.


ARHC vindt cultuureducatie belangrijk. Dit is de reden waarom de cultuurkaart is aangeschaft voor alle leerlingen. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hanke Wiegand, cultuurcoördinator ARHC.
hwiegand@arhc.gsf.nl