De burgemeester in gesprek

Arc

Vrijdag 20 november bracht Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, een bezoek aan onze school.

De burgemeester ging met onze leerlingen in gesprek over de impact van corona en de maatregelen op hun leven. Tijdens deze gesprekken vertelden de leerlingen uit mavo 4 en havo 5 hier openhartig over. Daarbij gaven ze aan de maatregelen te respecteren maar het wel lastig te vinden om soms als zondebok te worden gezien. Zeker als ze wel eens zien dat sommige  ouderen zich niet altijd aan de maatregelen houden.

Ook het gebrek aan feestjes, zorgen over achterstanden op school, het niet  kunnen zien van opa’s en oma’s, het missen van baantjes in de horeca en de steeds wisselende maatregelen werden vaak genoemd als zorgen. De burgemeester vroeg de leerlingen om mee te denken over manieren waarop de gemeente kan helpen.

Af en toe een compliment, het beschikbaar stellen van sneltesten, boa’s eerst laten waarschuwen voordat ze een boete uitdelen en een kroegentocht in de kerstvakantie met voorafgaande een sneltest voor jongeren waren ideeën die werden geopperd. De burgemeester luisterde aandachtig. Hij vertelde de klassen dat hij onderdeel is van een subcommissie van het landelijke Veiligheidsberaad die zich specifiek richt op het vraagstuk jongeren. Ook is hij voorzitter van de veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek.

De burgemeester zegde de leerlingen toe dat hij hun zorgen en oplossingen op deze plekken zal bespreken. Een paar van onze jongeren werd tenslotte gevraagd om hun verhaal te vertellen voor de camera. Dit filmpje is vanaf volgende week te zien op de Facebook en Instagram pagina’s van Hilversum Mediastad.

Sectie maatschappijleer