De gezonde school

Arc

Roland Holst een gezonde school

Het A. Roland Holst College hecht belang aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Het Roland Holst probeert daarom voor haar leerlingen een omgeving te creëren waarin bewust is nagedacht over gezonde voeding.

De school bevindt zich in de buurt van diverse winkelketens, waardoor de supermarkt in de pauze gemakkelijk bereikbaar is voor leerlingen. Het is daarom de uitdaging om de leerlingen zoveel mogelijk in school te houden om ze gezondere keuzes te laten maken.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.


Onze ambitie

Het is onze ambitie om leerlingen zoveel mogelijk bewust te laten zijn van de voedingskeuzes die zij maken en ze hierbij in groeiende mate te laten kiezen voor betere producten. Om dit concreet te maken in de praktijk, is het onze ambitie om in 2018 de ‘Zilveren Schaal’ te verdienen:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
  • We bieden minstens groente of fruit aan
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Hiernaast is het onze ambitie het predicaat ‘Gezonde school’ te verdienen. De Zilveren Schaal geeft een mooie opstap als het gaat om het thema Voeding. Wij willen nog in schooljaar 2017-2018 de volgende stappen zetten die nodig zijn om ook een officiële Gezonde School te zijn:

De praktijk

Aanbod kantine

Onze kantine heeft de volgende basis:

  1. De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.
    Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
  2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten: op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes, op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes en bij de kassa staan alleen betere keuzes
  3. De kantine stimuleert het drinken van water.
    In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden dit aan in de vorm van flesjes bronwater en flesjes infused water (water met fruit en/of kruiden).


Het A. Roland Holst College werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Uiteraard is het aanbod maar één kant van de medaille. Wij willen onze leerlingen ook bewust laten zijn van de betere keuze. Hier besteden we aandacht aan in de (mentor)lessen en we informeren de ouders over de betere keuze.