De Ouderraad zoekt ‘Quest-ouders’

Arc

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder voor de Ouderraad (OR). Bij voorkeur met een kind op Quest!

De OR bestaat op dit moment uit 9 ouders van kinderen in zowel onder- en bovenbouw en van alle leerniveaus. Alleen is Quest dit jaar ondervertegenwoordigd.

Daarom deze specifieke oproep.

De Ouderraad is het klankbord voor de directie en leraren én aanspreekpunt voor ouders met ideeën die via de Ouderraad aan de school worden voorgelegd. Wij vergaderen 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden actuele thema’s besproken en doen de leden verslag van de voortgang van de lopende zaken.

Zo is de OR bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van de beroepenmarkt, de invulling van de Algemene Ouderavond en bevordering van ouderbetrokkenheid. 

Heb je interesse of vragen? Mail dan naar arhc-ouderraad2@gsf.nl.

Met vriendelijke groet,

Noor van der Woude

namens de Ouderraad