Decaan

Arc

Welkom bij het decanaat van het A. Roland Holst College!

Het doel van het decanaat is om leerlingen te helpen kiezen. Kiezen voor een passend vakkenpakket of voor een geschikte vervolgopleiding aan het MBO, HBO en de universiteit. Leerlingen kunnen altijd de hulp van de decaan inschakelen.

In de tweede klas van de mavo en de derde klassen van quest, havo en atheneum zijn er speciale lessen in de mentorlessen om de leerlingen te ondersteunen bij het kiezen van een vakkenpakket.

Leerlingen in de bovenbouw worden via hun mentoren gestimuleerd om zelfstandig stappen te zetten in hun studiekeuze door het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Er zijn speciale opdrachten die de leerlingen in de mentorles maken. Zo krijgen zij meer inzicht in hun kwaliteiten, interesses en over keuzes maken. Ook ouders wordt gevraagd mee te denken en in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Iris Eckardt (decaan) en Marianne de Goeij (ondersteuning decanaat)

STUDIEKEUZEDAG 1 DECEMBER

BEROEPENMARKT 2020 (online)

PROFIEL- EN VAKKENKEUZE


Profielkeuzeboekje 


FORMULIEREN


OPSTROMEN


OPEN DAGEN, SELECTIEDAGEN EN MEELOOPDAGEN (bovenbouw mavo, havo en vwo)

STUDIEKEUZE

Proces studiekeuze:

De volgende links kunnen handig zijn bij het maken en regelen van je studiekeuze.

Handige links:

Brochures:


NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrieven schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrieven havo/vwo:

Nieuwsbrieven mavo