DELF: een hoger niveau Frans

24 augustus 2021
Arc

In een verenigd Europa wordt het, vooral voor ons Nederlanders, steeds belangrijker om meerdere vreemde talen op een hoger niveau te beheersen. Natuurlijk blijft Engels met afstand de belangrijkste taal voor ons om te leren, maar met de ontwikkelingen binnen de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, is het onontkoombaar dat er in Europa een grotere rol voor het Frans en het Duits is weggelegd.

Onze school legt daarom steeds meer nadruk op deze ontwikkelingen.

Met internationalisering bijvoorbeeld geven we extra aandacht voor wat er buiten onze landsgrens gebeurt en wat dat voor effecten heeft voor Nederland.

Met ingang van het nieuwe schooljaar bieden wij wederom de mogelijkheid voor onze leerlingen om het Frans op een veel hoger niveau te gaan beheersen. Als leerlingen in vwo 4 of vwo 5, respectievelijk havo 4 het DELF diploma halen op niveau B1 (A2 voor havo) zijn zij vrijgesteld van de schoolexamens in het eindexamenjaar! In het eindexamenjaar is dan alleen het Centraal Schriftelijk Examen nog noodzakelijk (de leesteksten). Met het Delf B1 ( vwo) en A2 voor havo, hebben de kandidaten  de vaardigheden, schrijven, spreken en luisteren op eindexamenniveau afgesloten.

Welkom DELF!

Onze vakdocenten Frans, drs. Caroline Verdonk en Laurence Moulis BEd, hebben het diploma behaald bij het Franse Ministerie van Onderwijs om leerlingen op te leiden voor DELF (Diplôme d’etudes en langue française). Frankrijk heeft dit  speciale examen ingevoerd om wereldwijd op dezelfde manier het taalniveau van respectievelijk beginners/enigszins gevorderden en gevorderden aan te kunnen tonen. Deze niveaus zijn in overeenkomst met het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (https://erk.nl/leerling/) voor de talen.

De diploma’s zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Cambridge diploma dat voor de Engelse taal bestaat. In 2018 hebben 430 000 kandidaten in 175 verschillende landen het DELF  examen afgelegd. De diploma’s worden uitgereikt door de Franse overheid en zijn internationaal erkend. Ze worden tevens voor het leven toegekend.

Meer informatie (in het Frans!) is te vinden op https://www.france-education-international.fr/delf-dalf

Bij ons op school is het slagingspercentage 99% in het schooljaar 20/21.

Hoe werkt het bij ons op school?

Leerlingen van klas 3, 4 en 5 vwo en van 3 en 4 havo kunnen zich aanmelden voor een DELF programma. Het niveau dat gevolgd wordt (A2 of B1/B2 ) wordt bepaald door de vakdocenten. Vervolgens krijgen zij per week een uur extra Frans DELF  tijdens de keuzeles, het hele jaar door. Tijdens deze extra lessen worden de leerlingen opgeleid om in juni 2021 op een locatie in Nederland, aan te wijzen door de Franse overheid, examen te doen.

DELF kent zes verschillende diploma’s, die gelijk staan aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Voor elk niveau worden vier vaardigheden getoetst: luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.

Met één van deze diploma’s:

  • Zal voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen Frans een hoger cijfer kunnen worden behaald
  • Krijgt de leerling een officieel certificaat, waarmee zijn/haar vaardigheidsniveau wordt aangetoond en vastgelegd dat levenslang geldig blijft.
  • Vergroot een leerling zijn kansen op de (internationale) arbeidsmarkt

Omdat Delf geen onderdeel is van ons reguliere aanbod vragen wij een bijdrage in de kosten. Neemt uw kind deel aan het DELF-programma, dan vragen wij voor het complete programma richting het diploma op één referentieniveau een bijdrage van €350,- (lessen, lesmateriaal en examenkosten). Desgewenst kunt u voor deze extra kosten een betalingsregeling met ons treffen.

Tenslotte

Het ARHC is ervan overtuigd dat dit extra lesaanbod een grote toegevoegde waarde heeft voor leerlingen. Immers, een leerling vergroot zijn/haar expertise in een belangrijke Europese taal. Daarnaast krijgt een leerling meer zelfvertrouwen om zich in het Frans te uiten, het eindexamen met een hoger cijfer te behalen en kan hij/zij straks naast het eindexamen nóg een diploma overleggen.

Voor meer informatie  en aanmelden: mevrouw L. Moulis LMoulis@gsf.nl of mevrouw C.M Verdonk CVerdonk@gsf.nl

Soyez la bienvenue!