Eco schools

Arc

Eco schools

Naar aanleiding van vragen en ideeën van collega’s en leerlingen over duurzaamheid hebben wij contact opgenomen met Eco School. Afgelopen week hebben wij met de vertegenwoordigers in Hilversum voor Eco Schools. Wij willen als school graag meewerken aan duurzaamheid.

Doel:
Eco-Schools geeft structuur aan de vele projecten en activiteiten die te maken hebben met duurzaamheid. Door inbedding van Eco-Schools in het curriculum wordt inzicht gegeven in wat de school in welk leerjaar aan duurzaamheid doet.
Doordat leerlingen ervaringen opdoen en met elkaar delen ontwikkelen zij zichzelf. Eco-Schools gaat niet alleen over duurzaamheid als inhoudelijk thema, maar heeft ook een directe link met vakken als economie, aardrijkskunde, wiskunde en rekenen, taal (zeker bij internationale uitwisseling), biologie en vakken als NLT, O&O etc. etc. Deelnemers aan een Ecoteam komen in aanraking met diverse vaardigheden zoals onderzoeken, debatteren, vergaderen, overleg met besluitvormers; uitwisseling van informatie, pr, vormgeving etc. etc.

Alle scholen die meedoen aan Eco-Schools werken volgens het internationale Zevenstappenplan aan duurzaamheid op hun eigen school. Leerlingen vormen de kern van dit proces. Zij bedenken acties en voeren deze ook uit samen met iedereen in en om de school. Geholpen door het Zevenstappenplan zorgt dit ‘Eco-team’ er in ongeveer twee jaar tijd voor dat Eco-Schools bekend raakt in de school en dat de hele school meewerkt aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Wij willen binnen het ARHC een werkgroep samenstellen uit collega’s en leerlingen om met Eco schools te werken aan duurzaamheid. Enkele collega’s hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn.

Meer weten: zie hier voor de Factsheet Eco-Schools. 

Deelnemen: ARHC-schooldirectie@gsf.nl