Examentraining

2 maart 2021
Arc

Onderwerp: bericht voor ouder(s)/verzorger(s) van examenkandidaten 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Uw zoon/dochter zit in het examenjaar. Graag informeren we u hierbij over de mogelijkheid om, ter voorbereiding op de examens, aanvullend een examentraining te volgen bij ons op school. 

Samenwerking met Lyceo 

We zijn in dit bijzondere jaar, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten de mogelijkheid om op school een examentraining te volgen tegen een speciaal gereduceerd tarief. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en biedt een goede aanvullende ondersteuning. 

Over de examentraining 

Lyceo is de meest ervaren organisator van examentrainingen van Nederland. Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil besteden. Een examentraining duurt, afhankelijk van de gekozen training, 2 of 3 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. 

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining

Aanmelden 

De examentrainingen vinden plaats van 10 t/m 11 april en 17 t/m 18 april. Een examentraining duurt 2 dagen. De training vindt bij ons op school plaats. Aanmelden kan via www.lyceo.nl/rolandholst Graag aanmelden voor 26 maart. 

Informeer mij later 

Klik hier als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden over examentrainingen. 

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat buiten de school diverse organisaties zijn waar uw kind, indien gewenst, ook een examentraining kan volgen. 

Goed om te weten 

Door deel te nemen aan examentrainingen via onze school, ondersteunt u het Lyceo Extra-programma. Het Lyceo Extra-programma biedt leerlingen voor wie extra begeleiding om uiteenlopende redenen niet toegankelijk is, de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een examentraining. 

Klik hier voor de factsheet 

Met vriendelijke groet, 

Guus Spall