Financiën

Arc

Ouderbijdrage 

Een groot deel van de uitgaven van onze school wordt door de overheid gefinancierd. Deze middelen zijn niet voldoende om alles te financieren wat wij als school nodig vinden om goed en volledig onderwijs te kunnen bieden. Wij vinden namelijk dat het onderwijs op het A. Roland Holst college meer moet zijn dan alleen de lesstof bieden die nodig is om het diploma te behalen. Wij organiseren daarom aanvullende onderwijsactiviteiten om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren. Zonder de steun van ouders is het onmogelijk om al deze activiteiten te laten plaatsvinden.

De ouderbijdrage is onderverdeeld in drie categorieën:

Algemene ouderbijdrage

Deze bijdrage besteden we voornamelijk aan kosten voor de extra begeleiding en coördinatie van alle activiteiten.

Specifieke ouderbijdrage per afdeling

Iedere afdeling en jaarlaag gebruikt materialen en heeft activiteiten die de school ziet als belangrijke aanvulling op de lessen. De nadere toelichting bij en specificatie van deze afdelingsgebonden kosten vindt u hier

De specifieke ouderbijdrage per afdeling bestaat uit:

 • Algemene kosten: kosten voor materialen en middelen waar uw kind gebruik van maakt  ten behoeve van de lessen. 
 • Vakspecifieke kosten: kosten voor (buitenschoolse) vak-activiteiten of aanvullende materialen voor specifieke vakken. 
 • Roland Holstdagen en andere sociale activiteiten: dagen waarop in plaats van lessen, andere (buitenschoolse) activiteiten uitgevoerd worden.  
 • Kampen en werkweken: meerdaagse binnenlandse/ buitenlandse excursies.

Tenslotte zijn er ook individuele kosten die een kleine groep leerlingen betreft met bijvoorbeeld een specifieke vakkeuze in de bovenbouw. Ook kunnen leerlingen zelf kiezen voor een aanvullend vak zoals Delf/ Cambridge.

Schoolfonds

Het Schoolfonds is een fonds waar ouders op vrijwillige basis aan bijdragen. Vanuit het Schoolfonds worden zaken mogelijk gemaakt en activiteiten georganiseerd die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, maar die wél een meerwaarde hebben voor de school en de leerlingen. Het Schoolfonds wordt door de ouders bekostigd. In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een verzoek om een bijdrage te leveren. 

In het schooljaar 2021-2022 is vanuit het Schoolfonds het volgende georganiseerd: 

 • Voetbaltafels in de aula’s en een tafeltennistafel 
 • Grote picknicktafels buiten
 • Inspirerende ouderavond met Play-Back 
 • Bijdrage om de diploma-uitreiking van eindexamenkandidaten op te luisteren
 • Een deel van het Schoolfonds is dit jaar naar individuele leerlingen gegaan, die zelf onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te dragen. 

Het Schoolfonds wordt beheerd door de Ouderraad. Maar de uitgaven ten behoeve van individuele leerlingen worden door de schooldirectie bepaald. 

Als u een leuk, leerzaam, cultureel, sportief -of wat voor idee dan ook- heeft, dat bijdraagt aan een goede school voor de leerlingen, kunt u een beroep doen op het Schoolfonds. U kunt uw aanvraag sturen naar de Ouderraad: arhc-ouderraad2@gsf.nl

Met uw bijdrage aan het Schoolfonds kunnen wij doorgaan met extra zaken, die de school nou juist extra mooi en bijzonder maken, te bekostigen.

Bij voorbaat dank! 

Vrijwillig

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten die school organiseert, ook als ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen.

Voor de meeste activiteiten geldt dat we deze alleen door kunnen laten gaan met een minimale bijdrage van 90%. Wij kunnen dus besluiten om activiteiten te wijzigingen of niet door te laten gaan. Eventueel kan (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.

Facturatie (via Wis Collect)

Voor het innen van de ouderbijdrage gebruiken wij WIS Collect. Dit is de online betaalomgeving van het ARHC. In dit portal kunt u direct een iDeal betaling uitvoeren (zelf een overboeking maken kan ook), al dan niet in termijnen. Dit werkt overzichtelijk en snel. De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u desgewenst aanpassen.

Verantwoording van de besteding

Alle bovengenoemde kosten en afspraken zijn onderdeel van de begroting voor 2022-2023 die door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd. De medezeggenschapsraad krijgt inzage in de realisatie van de begroting en daarmee de besteding van de ouderbijdrage.

Als u vragen heeft over ouderbijdragen kunt u contact opnemen via de mail met het secretariaat van de school: info-arhc@gsf.nlWerken met een Chromebook

Bijna alle eerste-, tweede- en vierdeklassers werken met een Chromebook. Over 2 jaar werken al onze leerlingen met zo’n device. Dit past binnen onze visie dat we onze leerlingen de 21e-eeuwse vaardigheden moeten aanleren. De vaardigheden die te maken hebben met ICT komen op deze manier goed aan bod. Alle docenten werken ook met een Chromebook. Alleen de Talent-leerlingen werken met een MacBook.

Binnen de Gooise Scholen Federatie, waar onze school een onderdeel van is, werken we met een Google-omgeving. Daarbij sluit de Chromebook dus naadloos aan.

Het werken met een device is binnen onze school niet nieuw. De afgelopen jaren hebben de havo-, havo/vwo- en QUEST-leerlingen al met een iPad gewerkt. Er is dus reeds ruime ervaring met het werken met devices in de klas. Bovendien zijn de lesboeken en het zelf ontwikkelde materiaal nog steeds leidend. De Chromebook wordt vooral ingezet voor ondersteuning en differentiatie.

Huren met mogelijkheid tot koop

We werken met een regeling waarbij het Chromebook eerst gehuurd wordt en daarna kan worden overgenomen. Dit wordt voor ons verzorgd door The Rent Company. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie. Het device kan ook direct gekocht worden. Een eigen device behoort ook tot de mogelijkheden, maar daar stellen we wel eisen aan.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een computer die wordt geleverd met het besturingssysteem Chrome OS van Google. De Chromebook heeft slechts enkele seconden nodig om op te starten en beschikt over ingebouwde bescherming tegen virussen. De Chromebook is gebaseerd op de cloud. In tegenstelling tot een normale computer wordt bij een Chromebook alles in de cloud opgeslagen en verwerkt. Bij een Chromebook is dan ook geen lokale opslag nodig. Documenten binnen de chromebook worden opgeslagen in de cloud.

Een Chromebook is over het algemeen goedkoper dan een laptop of een macBook. Het heeft echter alle functionaliteiten die voor ons onderwijs gewenst zijn. Ook om die reden hebben we voor het werken met een Chromebook gekozen.


Om toekomstige en huidige leerlingen/ouders een beter beeld te geven van het gemak en het gebruik van een laptop van The Rent Company op het A. Roland Holst College heeft The rent Company onlangs een interactieve video ontwikkeld.

Afhankelijk van de optie(s) van het keuzemenu waar de kijker tijdens het kijken van de video zelf voor kiest, geeft de video onder andere meer informatie over: 

 • Wie wij zijn en wat wij doen bij The Rent Company
 • De service die bij aanschaf van een laptop van The Rent Company inbegrepen zit
 • Hoe het bestelproces bij de aanschaf van een laptop van The Rent Company in zijn werk gaat
 • Uitleg over de keuze tussen huren en kopen en het verschil tussen deze twee opties
https://rentcompany.nl/easy-interactief?nummereasy=527