Gaat uw kind dit jaar cum laude over?

Arc

Gaat uw kind dit jaar cum laude over?

Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen hun eindrapport en weten ze in welk leerjaar zij volgend jaar zitten. Voor sommige leerlingen geldt dat zij zo’n goed eindrapport hebben dat zij cum laude over gaan.

Om cum laude naar het volgende leerjaar te gaan, moet een leerling aan de volgende eisen voldoen:

  1. Geen enkel eindcijfer mag lager dan 7,0 zijn;

  2. Het gemiddelde van de eindcijfers moet minimaal een 8,0  zijn. (Dit wordt berekend met op 1 decimaal afgeronde cijfers);

  3. In de bovenbouw mavo/havo/vwo moeten de handelingsdelen CKV en LO(1) met minimaal een voldoende zijn afgerond.

De leerlingen die kansrijk zijn, krijgen, samen met hun ouders, hierover bericht. Mocht uw kind geen bericht hebben gekregen en na de toetsweek blijkt dat het toch aan de criteria voldoet, dan wordt hij/zij natuurlijk ook uitgenodigd voor de feestelijke uitreiking.