Goed nieuws van de ouderraad!

25 november 2021
Arc

Naar aanleiding van onze oproep aan ouders voor deelname aan de ouderraad hebben wij veel reacties ontvangen, wat door ons in het kader van ouderbetrokkenheid als zeer positief is ervaren. Oprechte dank daarvoor!

Inmiddels hebben wij uit deze aanmeldingen een keuze gemaakt en is de bezetting weer op het gewenste niveau. De ouders die zich hebben aangemeld maar dit schooljaar geen onderdeel uitmaken van de ouderraad zouden wij wel graag willen benaderen indien er een nieuwe vacature ontstaat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken via arhc-ouderraad2@gsf.nl.

De komende tijd zullen wij u op regelmatige basis informeren over de verschillende zaken waar de ouderraad zich actief mee bezig houdt en laten we u ook graag nader kennis maken met de leden van de ouderraad.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad