Griepgolf en lesuitval

Arc

De afgelopen weken zijn niet alleen veel leerlingen, maar ook een flink aantal collega’s getroffen door de griep. In combinatie met een aantal andere onverwachte zaken van persoonlijke aard, zorgde dit voor meer lesuitval dan normaal.

In dit bericht willen wij u informeren over hoe wij omgaan met dergelijke lesuitval.
Allereerst houdt een docent in zijn lesprogramma rekening met onverwachte zaken zoals lesuitval door ziekte.
Bovenbouwleerlingen hebben een programma dat zich uitstrekt over meerdere lessen. Zij kunnen bij afwezigheid van een docent hierdoor veelal zelfstandig aan het werk.

In de onderbouw worden lessen van zieke collega’s zoveel mogelijk opgevangen door invallers. Zij nemen waarvoor deze collega of geven een les die zij als “reserveles” in hun tas hebben. Ook toetsen gaan waar mogelijk gewoon door bij afwezigheid van een collega. Wij vragen onderbouwleerlingen dan ook altijd om schoolwerk of een leesboek in hun tas te hebben voor het geval er een les wordt ingevallen. Er is per lesuur een beperkt aantal invallers aanwezig, het lukt dus niet altijd om lessen te laten opvangen door een invaller.

Als een collega langer ziek is, informeren wij ouders en leerlingen over hoe wij met deze lesuitval omgaan en welke maatregelen wij nemen om achterstanden te voorkomen. Klassen bij wie relatief veel collega’s ziek zijn, houden we extra in de gaten. Mocht dat voor de mentorklas van uw kind het geval zijn, dan kunt u van ons een bericht verwachten.

Aan ouders van onderbouwleerlingen willen wij vragen om erop toe te zien dat uw kind altijd iets mee heeft waar het aan kan werken. Verder vinden wij het belangrijk dat u met uw kind afspraken maakt over wel of niet van het schoolterrein in pauzes en wanneer er onvoldoende invallers beschikbaar zijn om de lessen op te vangen.

Hoewel de griep in januari en februari ook nog weleens flink kan toeslaan, vertrouwen wij erop dat wij de hoeveelheid uitval binnen acceptabele grenzen weten te houden.