Havo 4 is voor filosofie twee uur achtereen ingeroosterd. Dat is heel fijn, want er is voldoende tijd voor uitstapjes tijdens de les. Zo bezochten we onlangs de expositie ‘Classic Video Art’. De leerlingen zijn bezig met wijsgerige antropologie: Wie of wat is de mens? Vragen over beïnvloeding van de wereld om ons heen en over beïnvloeding?

Het was verrassend te zien, hoe de video’s bij leerlingen heel verschillende reacties opriepen: Beelden van 20 jaar oud kunnen nog heel actueel zijn en zorgen voor hedendaagse discussie. Alle beelden en geluiden die we dagelijks op ons afgevuurd krijgen zijn indringend en veroorzaken veel ruis. Vooroordelen die we hebben bepalen in eerste instantie ons beeld. Bij Museum Hilversum waren ze zo enthousiast dat de groep meteen is uitgenodigd voor een volgende expositie!