Het ARHC gaat starten met afvalscheiding!

Arc

De GSF heeft vorig schooljaar een nieuw contract kunnen afsluiten met een afvalinzamelaar (Milieu Service Nederland) en daarmee ook de mogelijkheid gecreëerd om afval gescheiden te gaan inzamelen. 

Als school dragen wij graag bij aan een duurzame maatschappij en een schoner milieu. Eén manier waarop wij dit kunnen doen, is door goed naar ons afvalbeheer te kijken. Daarom hebben wij besloten om onze wijze van afval inzamelen te veranderen. Vanaf 23 september 2019 gaan wij ons afval direct bij de bron scheiden. Om dit te realiseren, creëren wij centrale afvalinzamelpunten. Dit doen wij door gebruik te maken van de Multi Afval Container (MAC). Met deze container zijn wij in staat om op één plek meerdere afvalstromen, gescheiden van elkaar, in te zamelen. 

Niet alleen de medewerkers van de school krijgen te maken met deze nieuwe werkwijze ook de leerlingen moeten hun afval gaan scheiden. Veel leerlingen zullen dit thuis al gewend zijn en van het meest gebruikelijke afval weten waar het weggegooid mag worden.

Desondanks zullen we ook in de lessen aandacht schenken aan afscheiding o.a. met behulp van de afvalwijzer. Vooral zullen we tijdens deze lessen aandacht schenken aan de bewustwording van hun rol in het behouden van een schone en gezonde leefomgeving door afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien.