Informatie CITO volgsysteem

Arc

Cito resultaten klas 1

CITO heeft besloten de toets 0, die we in het begin van dit schooljaar digitaal hebben afgenomen, te herwaarderen. Onlangs hebben we de nieuwe uitslagen ontvangen.

We hebben deze naast de oude uitslag gelegd en geconcludeerd dat er bij veel leerlingen veranderingen zijn, maar dat die veelal 1 stapje verschoven zijn. Soms omhoog, soms omlaag. Bij de ene toets soms omhoog en de ander juist omlaag bij hetzelfde kind.

Hieronder vindt u, een ingekort deel, van de verklaring van CITO.

Alleen de laatste (en juiste) versie komt in SOM te staan. Wilt u de nieuwe uitslagen via de mail ontvangen, dan kunt u dit mailen aan nversteeg@gsf.nl 

De (persoonlijk) mentor heeft deze uitslag ook. U kunt er ook naar vragen op het LOS gesprek dat binnenkort plaatsvindt

Uitleg van CITO:

Wat is er aan de hand?

Wij hebben helaas moeten constateren dat de gehanteerde normering onvoldoende past bij de resultaten van de leerlingen die dit schooljaar Toets 0 hebben gemaakt. Daardoor zijn de resultaten van een deel van de leerlingen, die de vmbo bb- en vmbo kb-versie hebben gemaakt, overgewaardeerd. Oftewel, ze zijn ten onrechte gewaardeerd op een hoger functioneringsniveau. Tegelijkertijd zijn de resultaten van een deel van de leerlingen die een havo- of vwo-versie hebben gemaakt, ondergewaardeerd. Wij betreuren dit zeer en zetten dit met de nieuwe rapportages recht.

Wij benadrukken nogmaals hoe vervelend wij dit vinden voor u en vooral ook voor uw leerlingen.

Vriendelijke groet,

Manager Uitgeverij VO

Cito B.V.

Voor meer informatie over de CITO Volgtoetsen, klik hier,

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de teamleider of Paul Heus


CITO uitslagen klas 2

In de komende weken ontvangt uw kind de uitslag van de CITO toetsen. De (persoonlijk) mentor deelt deze uitslagen aan de kinderen uit. In In deze bijlage kunt u meer lezen over hoe de uitslagkaart gelezen en begrepen moet worden.

We hebben de toetsen Nederlands taalvaardigheid, woordenschat en rekenen afgenomen.

Voor eventuele vragen over de uitslagen kunt u contact opnemen met de (persoonlijk) mentor van uw kind.

Voor meer informatie over de CITO Volgtoetsen, klik hier,

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de teamleider of Paul Heus


CITO afname Klas 3

Op dinsdag 7 en woensdag 8 april maken alle leerlingen van de 3e klas, onderdelen van de zogenaamde Cito Volgtoets tijdens het 2e t/m 4e lesuur.

Het toetsrooster verschijnt in Zermelo. Buiten de toetsen volgen de leerlingen deze week gewoon het reguliere rooster.

De leerlingen maken de toetsen op hun eigen niveau. (dus mavo, havo of vwo).

Er bestaan geen havo/vwo-toetsen. We kiezen er voor om met Quest de Cito Volgtoets op havo-niveau af te nemen, omdat dit het basisniveau in deze afdeling is.

Deze toets bestaat voor de derdejaars leerlingen uit de volgende 5 onderdelen:

  • Nederlands leesvaardigheid (2 taken)
  • Nederlands woordenschat
  • Rekenen  (2 taken)

Het is belangrijk dat alle leerlingen een leesboek, een tijdschrift of wat huiswerk meenemen, voor het geval dat ze eerder klaar zijn met een toets. Dat kan niet op een device (ipad , telefoon of laptop. Dit geldt ook voor de leerlingen van QUEST, zolang de toets nog niet is afgelopen.

De Volgtoets is een meting voor het volgen en begeleiden van onze leerlingen en maakt deel uit van het volg- en adviessysteem voor het voortgezet onderwijs. 

De uitslagen van de toetsen ontvangt u in een schematisch rapport, waarin u kunt zien op welk niveau uw zoon/dochter de toetsen heeft gemaakt. Dit rapport wordt via de mentor aan de leerlingen meegegeven. In de externe nieuwsbrief houden wij u hierover op de hoogte.

Leerlingen hebben een potlood, een gum, een rekenmachine en een geodriehoek nodig.

Voor meer informatie over de CITO Volgtoetsen, klik hier,

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de teamleider of Paul Heus