Inspectie positief over ARHC!

Arc

Eens in de 4 jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij de GSF en haar scholen naar de kwaliteit van het onderwijs, ambities en financiën. Bij hun bezoek staan de volgende vragen centraal: wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter?

Op maandag 9 november heeft de inspectie het ARHC bezocht en digitaal gesprekken gevoerd met schoolleiding, leerlingen en docenten. Bovendien hebben zij op andere dagen gesproken met kwaliteitszorg, medezeggenschap en bestuur.

De inspectie was met name geïnteresseerd in ons nieuwe onderwijsconcept, onze ambities in de mavo en Talent. Afgelopen woensdag is het bezoek aan de GSF afgesloten. Naast een positieve terugkoppeling op bestuursniveau heeft de inspectie ook het ARHC besproken. Wij krijgen als school complimenten voor ons nieuwe onderwijsconcept, onze ambities in de mavo en Talent. De inspectie heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de weg die wij met elkaar zijn ingeslagen.

Het spreekt voor zich dat wij als school trots zijn op dit behaalde resultaat.