Internationalisering op het ARHC

Arc

Internationalisering op het A. Roland Holst College

motto: De Europese “Roland Holst” leerling is een leerling die zich bewust is van zijn (Europese) omgeving.

Internationalisering, “to go visit the thoughts of others” (Hannah Arendt)

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om oog te hebben voor internationale context. Dit geldt des te meer voor een kleine open economie zoals de Nederlandse. Van oudsher maken de geografische ligging van Nederland en onze economische bedrijvigheid een internationale oriëntatie noodzakelijk. Kennis over andere landen en over onze positie in de wereld was en is van groot belang. Daar komt bij dat de samenleving diverser wordt en Nederland in toenemende mate met andere landen concurreert op de wereldmarkt.

Er vinden diverse ‘internationaliseringsactiviteiten’ plaats op school. Via gastsprekers, een taaldorp en steden bezoeken ervaren leerlingen hoe ze in de praktijk de vreemde taal kunnen gebruiken.

Elk jaar neemt er ook een groep leerlingen deel aan het European Youth Parliament, de debatclub doet mee aan de voorrondes in Nederland met als doel de finale te halen en af te reizen naar Straatsburg.

Vwo onderbouw klassen en mavo 3 bezoeken het Europees parlement in Brussel. Leerlingen kunnen vanaf de 3e klas bij Engels hun Anglia certificate halen. Mavo 3 volgt het programma ‘10 voor Europa’ waarmee ze via presentaties hun sectorwerkstuk afronden. We zijn een gecertificeerde European Parliament Ambassador School.

EPAS, European Parliament Ambassador School.

We zijn er trots op dat wij een gecertificeerde European Parliament Ambassador School zijn en dat we onderdeel zijn van een Europees netwerk van scholen. Leerlingen die dit programma volgen nemen kennis van de Europese democratie, ontwikkelen hun vaardigheden mbt Europees burgerschap. Zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa.

Onze school heeft een aantal Senior Ambassadors, we hebben in de mediatheek van de Schutter een EU info punt en we hebben een flink aantal Junior Ambassadors.

Deze junior ambassadors betrekken we bij open dagen, internationaliseringsactiviteiten, voorlichtingen. Op deze manier verspreiden zij de EU kennis. Zij worden ook officieel gecertificeerd (staat goed op je c.v.) en zij kunnen op een juniordag ervaringen uitwisselen met andere juniors of in discussie met een europarlementariër.

Werkweek

In de bovenbouw gaan de leerlingen op werkweek, één van de highlights op een middelbare school! De werkweek zal plaatsvinden in het voorexamenjaar of aan het begin van het examenjaar. De kosten hiervoor bedragen maximaal € 495,-.  De leerlingen kunnen kiezen uit een educatieve, culturele en/of sportieve werkweek.

Leerlingen die om wat voor reden dan ook niet meegaan met de werkweek stellen samen met de mentor en/of teamleider een ‘thuisblijvers’-programma samen; ook worden er voor de thuisblijvers excursies georganiseerd.

Expeditie en uitwisseling

Afgelopen schooljaar zijn er 2 docenten en 20 leerlingen op expeditie geweest naar Oeganda. Door zelf geld in te zamelen via vrijwilligerswerk hebben leerlingen hun ticket bij elkaar gespaard. Ter plaatse hebben zij wederom vrijwilligerswerk gedaan en interessante plaatsen bezocht. Vanwege het succes organiseren we elk jaar weer een nieuwe expeditie.