Internationalisering

Arc

Motto: De Europese “Roland Holst” leerling is een leerling die zich bewust is van zijn (Europese) omgeving.

Waarom internationaliseren?

  • Internationalisering heeft zeker een toegevoegde waarde en dat op meerdere vlakken.
  • Internationalisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs, internationalisering verrijkt het onderwijs.

Uit onderzoek (Oonk 2004 en 2007) blijkt dat uitwisseling tot meer kennis over andere landen leidt. Leerlingen krijgen door uitwisseling ook een grotere kennis van de EU. Bovendien blijkt uit onderzoek dat leerlingen die fysiek uitwisselen meer kennis hebben dan leerlingen die niet uitwisselen (of leerlingen die alleen contact hebben via email). De leerlingen staan na uitwisseling ook een stuk positiever tegenover leerlingen uit andere landen.

De algemene ontwikkeling wordt gestimuleerd. Door contact met leeftijdsgenoten uit andere landen kunnen leerlingen iets leren van een andere cultuur, ander beleid in het land, schoolsysteem. Ze kunnen ideeën uitwisselen, meningen delen enzovoort.

Ook ondersteunt uitwisseling de leerling bij het vinden van zijn plaats in de internationale samenleving. Veel bedrijven opereren internationaal, de arbeidsmarkt is internationaler dan vroeger. Door leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met internationale contacten, krijgt de leerling een breed perspectief en kan makkelijker toetreden tot de internationale arbeidsmarkt.

Ook op een specifieker vak, namelijk het gebied van taal kunnen leerlingen een hoop leren. Door contact te leggen en te onderhouden met gebruik van de vreemde taal leren leerlingen de vreemde taal vaker te gebruiken, zinnen maken, nieuwe woorden. Ze raken er vertrouwder mee en kunnen zich steeds makkelijker redden.

Bij leerlingen is bovendien een ontwikkeling in sociale vaardigheden aangetoond (o.a. samenwerken), uitwisseling helpt de leerling zijn talenten te ontwikkelen en hij krijgt meer zelfvertrouwen. (Oonk 2004 en 2007)

Doelstelling en missie van de school;

De doelstelling is leerlingen, door veel zelfstandig- en veel samen te leren, goed voorbereiden op het vervolgonderwijs, hoe actiever hoe effectiever je leert.

De missie is om leerlingen het gevoel te geven dat ze erbij horen, dat ze er toe doen en dat ze wat kunnen. Een school waar men op een respectvolle en ontspannen manier met elkaar omgaat.

Er zijn al enkele prachtige voorbeelden van hoe wij het begrip internationalisering binnen school vorm geven, deze zijn hieronder te vinden, ze worden regelmatig in de nieuwsbrief gedeeld met belangstellenden.

De komende jaren zullen ook gebruikt worden om uitwisselingen te organiseren.

Contactgegevens:
Coördinator internationaliseren is Dhr. F. van Haitsma
Heb je vragen of suggesties stuur een mail aan fvhaitsma@gsf.nl of loop langs bij zijn kantoor, naast lokaal A2 (Jonker)