Het is weer tekentijd!

Arc
Mede vanwege het mooie weer worden de LO-lessen en ook andere lessen indien mogelijk buiten gegeven. Afgelopen week is er iemand door een teek gebeten. Gelukkig kon deze snel verwijderd worden. Wees dus alert op teken!
Omdat de LO-velden in het bos liggen, is het verstandig om een lange broek als gymkleding te hebben.
Hieronder korte achtergrond informatie over de tekenbeet:
uit : biomaatschappij.nl   ziekte van Lyme.
Teken komen niet uit bomen vallen, maar komen uit het gras of lage struiken met veel blad. Ze houden zich schuil in een bladerdek op de grond. Bij het langslopen van een grasstrook of bossage kruipen ze op je.
Teken zijn besmet met Lyme. Een fractie daarvan draagt de borellia bacterie over. De bacterie zit in het darmstelsel van de teek en dus niet in zijn mond als hij bijt. Besmetting duurt dus wel even nadat een teek je te pakken heeft.
Niet met alcohol verdoven, maar met een tekenpen of tekenkaart helemaal verwijderen. ( laat geen pootjes zitten, die kunnen gaan ontsteken)
Na een beet met een pen een cirkel zetten.  Mocht er een rode kring omheen komen of andere vage onverklaarbare klachten treden, dan alsnog naar de huisarts!
Een kring treedt niet altijd op! Je kunt toch besmet zijn.
Meteen bloedprikken heeft geen zin, want het duurt 5 weken voordat het zichtbaar is in het bloed.
Mensen met een zwak immuunsysteem zijn kwetsbaarder dan anderen.
Raadpleeg zo nodig de huisarts.